Referenties

Een moeder (dochter 8 jaar)

“Rosaria weet snel een warme en veilige sfeer te creëren. Haar liefdevolle uitstraling en kalme manier van werken geeft vertrouwen aan kinderen (én ouders). De aanpak van Rosaria is zacht en krachtig tegelijk. Daarmee weet ze kinderen op een heel natuurlijke, creatieve manier uit te nodigen om naar moeilijke situaties of problemen te kijken. Dit proces begeleidt zij met veel aandacht en zorgvuldigheid. Rosaria gaat in haar werk echt uit van het kind. Ze voelt bijzonder goed aan hoeveel tijd en ruimte kinderen nodig hebben om zichzelf veilig te voelen en om hun gevoelens vrijmoedig te durven uiten.

Kortom: Rosaria is een professional die met haar liefdevolle persoonlijkheid en creatieve methodes kinderen weet te bereiken en in beweging te brengen om het anders te doen.

Zoals mijn dochter (8 jaar) het zelf zei: “Ik kon me bij Rosaria goed uitspreken en daarover dan fijn tekenen en knutselen en andere dingen doen. En als ik ergens zorgen over had, dan hielp Rosaria mij daarmee.”


Een moeder (zoon 12 jaar)

Omdat onze jongste zoon wel wat stevigheid en zekerheid kon gebruiken kwamen wij, via school terecht bij Rosaria met Rozenkind Tekentherapie. In een aantal sessies kwamen er heel wat onderwerpen langs die allemaal de ontwikkeling van onze zoon raakten. Rosaria begeleidde dit met zorg en aandacht voor onze zoon en zijn privacy. Hij heeft het zeker niet altijd leuk gevonden om er heen te gaan, maar kwam er altijd met een goed gevoel vandaan.

Rosaria betrok ons als ouders bij dit proces. Door samen met ons en ons kind naar het gemaakte werk te kijken en daar desgewenst wat over te vertellen. Maar ook door een telefonische afspraak om af te stemmen hoe met onze zoon ging en een persoonlijk evaluatiegesprek aan het eind. Het heeft onze jongste zoon zeker goed gedaan. De kiemen die daar zijn gelegd, door het doeltreffend kunstzinnig bezig zijn, zien wij nog steeds terug in zijn handelen. 


Een moeder (dochter 8 jaar)

Onze dochter kampte met veel frustraties. Ze had veel onrust in haar lijf, wat eigenlijk voortkwam uit de drukte in haar hoofd. Op school kon ze boos reageren als ze de controle over haar omgeving en daarmee zichzelf dreigde te verliezen. Onze dochter is altijd impulsief en daarmee soms ook, explosief geweest. Ze maakte als baby al heel snel contact met mensen, maar deze openheid zorgt ervoor dat ze ook snel overprikkeld raakt. 

Met al deze gegevens kregen we het advies om eens te kijken bij de praktijk van Rosaria. Onze dochter geniet enorm van creatieve activiteiten; ze tekent het liefst de hele dag en iedere verpakking is een knutselopdracht. Het voelde dus gelijk goed om via een creatieve manier onze dochter te helpen.

Rosaria is een lieve, geduldige en zorgzame vrouw. Toen we haar praktijk binnenkwamen heerste er een uitdagende rust; de nieuwsgierigheid van onze dochter werd op een hele fijne en rustige manier geprikkeld door de ruimte. Ze wilde eigenlijk wel gelijk aan het werk gaan met Rosaria.

Rosaria heeft de kwaliteit om met de activiteiten specifiek díe energie te vatten, wat op dat moment speelde bij onze dochter. Onze dochter heeft geen moment het gevoel gehad dat ze ‘in therapie was’, maar kon wel aangeven dat Rosaria haar hielp bij haar moeilijke momenten. De driftbuien werden thuis en op school al heel snel minder. Er werd door de kunstzinnige activiteiten orde geschept in haar hoofd, ze kon weer bij haar gevoel komen. De terugkoppelingen die we kregen waren heel pakkend en begrijpelijk. Vaak ging dit over het creatieve proces en wat het deed met onze dochter. Maar ook kregen we een beetje inzicht in de symboliek hierachter. 

De vaardigheden die ze leerde toe te passen bij de opdrachten, leerde onze dochter ook toe te passen in andere situaties. Ze heeft veel minder last van frustraties of weet hoe ze er van af kan komen. 

De overprikkeling is verleden tijd. We horen haar nog vaak adviezen tegen zichzelf zeggen, die ze van Rosaria heeft geleerd. Ook op school gaat het veel beter, ze weet wat ze kan doen als het even niet lukt. Bijvoorbeeld bij een lastige spellingsles. Ze blijft een open en energiek meisje, maar heeft van Rosaria handvatten gekregen in haar ‘eigen taal’, om ervoor te zorgen dat dit geen belemmering meer voor haar is.