Tekentherapie kind

Loop jij vast met je kind, thuis of op school? Laat je kind gedrag zien dat je niet helemaal begrijpt of waar je je zorgen om maakt:

  • is je kind boos of heeft het last van woedeaanvallen
  • is het verdrietig of sterk naar binnen gekeerd
  • gedraagt het zich juist stoer en opgeblazen
  • is je kind (faal)angstig of hooggevoelig
  • kan het moeilijk bij zichzelf blijven
  • wordt je kind gepest
  • slaapt het moeilijk in
  • heeft je kind last van buikpijn
  • ……….

Ik help je kind door met het hem of haar te tekenen

HOE KAN TEKENEN JE KIND HELPEN?

Een kind vindt het vaak moeilijk onder woorden te brengen wat het voelt of waar het last van heeft. Maar dat is nou precies wat een kind wèl tekent en ons dus laat zien. Met een tekening of schildering uit je kind wat er (onbewust) ín hem of haar leeft. Het werkt voor je kind bevrijdend en helend. Dat is ook wat ik van veel ouders terugkrijg. Als vanzelf komt vaak ook de onderliggende oorzaak van het gedrag naar boven. Zo heb ik met je kind gesprekjes op papier en kijk ik wat je kind nodig heeft. In een veilige, warme sfeer ondersteun en begeleid ik je kind in dit helende proces.

Je kind hoeft niet ‘goed’ te kunnen tekenen. Het gaat om het proces. Het is wel fijn als je kind van tekenen houdt.

DE BEWEGING NAAR BINNEN

Naast het tekenen en schilderen, doe ik ook ontspanningsoefeningen, visualisaties en affirmaties met je kind om het te ondersteunen in de beweging naar binnen – naar de eigen kern, de eigen essentie. Zodat het (meer) rust in zichzelf gaat ervaren. Beter bij zichzelf leert blijven en steviger in zichzelf gaat staan.

Door met je kind rollenspelletjes en lichaamsoefeningen over de tekening te doen, krijgt je kind spelenderwijs inzichten. Hoe voelt het om zo te staan als in de tekening? Zou het ook anders kunnen, laat eens zien en hoe voelt dat? Wat straal je dan uit? Vaak zie je dat een kind dat ook in de tekening wil aanpassen. De beweging is ingezet.

POSITIEVER ZELFBEELD

Meestal geef ik je kind ook een oefening mee naar huis om het verkregen inzicht in zijn dagelijkse leven te gaan oefenen. Zo leert je kind om te gaan met datgene wat hij of zij moeilijk vindt. Je kind zal sterker worden en zich beter voelen als het merkt dat het zelf iets kan doen. Op die manier groeit je kind in zijn zelfvertrouwen en zelfwaardering en komt het weer lekker in zijn vel.

Als je ziet dat je kind weer tot bloei komt, kan je bezorgdheid plaatsmaken voor trots. Voor inzicht en vertrouwen in de ontwikkeling en eigenheid van je kind. Er ontstaat weer ruimte en plezier in de relatie met je kind; een hervonden contact.

HOE ZIET HET TRAJECT ERUIT?

Voelt tekentherapie/coaching goed voor je kind? Dan hebben we eerst een kosteloos intakegesprek (kan ook telefonisch). Daarin kijken we samen wat er speelt en wat jouw vraag is voor je kind. Vaak werk ik in een periode van 6 tot 12 sessies, maar de begeleiding en dus ook het aantal sessies stem ik af op de vraag van jou en je kind. De sessies duren 45-60 minuten. De kosten zijn 65 euro per sessie.

JOUW ROL ALS OUDER

In de trajecten merk ik op dat de rol van therapeut een andere kwaliteit heeft dan die van jou als ouder. Met elkaar kunnen we je kind tot steun zijn. In het proces helpt het als jij je kind steunt in de oefeningen die het thuis moet doen. Ook heb ik tussentijds graag contact met je via telefoon of app om af te stemmen hoe het gaat.

We sluiten het traject af met een evaluatiegesprek. Daarin laat ik je aan de hand van de tekeningen/schilderingen van je kind zien, waaraan we gewerkt hebben en welke stappen je kind gezet heeft. Ook geef ik je aandachtspunten mee aan de hand van mijn bevindingen uit de sessies. Zo kunnen jullie de inzichten uit de tekentherapie verder voortzetten. De kosten voor het evaluatiegesprek zijn 50 euro.

Wil jij samen met mij jouw kind helpen op te bloeien? Klik dan hier.