Tekentherapie tiener

Zit jouw puber in de knoop, met zichzelf of met zijn omgeving? Herken jij dat je tiener:

 • erg onzeker is, weinig durft te vertrouwen op zichzelf
 • last heeft van faalangst, perfectionisme
 • geen aansluiting vindt, zich eenzaam of depressief voelt
 • lastig of druk gedrag vertoont
 • lijdt onder groepsdruk
 • last heeft van een vol hoofd
 • erg opziet tegen toetsen, presentaties of tentamens
 • kampt met motivatie-, concentratie- of leerproblemen op school
 • problemen heeft tijdens of na een scheiding of verlies
 • gepest wordt
 • …………….

Kortom, maak jij je zorgen om je tiener en zoek je als ouder hulp om je puber daarin te coachen?

Praten over deze gevoelens is voor je puber vaak erg lastig. Menig jongere zoekt toevlucht tot zijn telefoon, games, drank, verdovende middelen etc. om zijn schaduwkanten niet aan te gaan. Als ouder heb je in deze fase vaak weinig ingang om je puber te helpen, terwijl je puber zeker hulp kan gebruiken. Een non-verbale manier van uiten, zoals tekenen of schilderen, kan dan uitkomst bieden.

Tekenen kan je puber helpen

HOE KAN TEKENEN JE PUBER HELPEN?

Met een tekening uit je puber (onbewust) wat er innerlijk in hem leeft. Dat alleen al werkt heel bevrijdend. Maar via de tekening ‘vertelt’ je puber (onbewust) ook waarmee hij worstelt en wat hij nodig heeft om zich weer lekkerder in zijn vel te gaan voelen. De tekening is een veilige manier om duidelijk te krijgen en in gesprek te komen over dat wat er bij je tiener speelt.

Ik kijk met een warme, open en onbevooroordeelde blik naar je puber. Hij is helemaal goed en welkom zoals hij is. Zo ontstaat er al snel een basis van veiligheid en vertrouwen, waarin je puber zijn verhaal kwijt kan. Dat hij dat tegen een ‘neutraal’ persoon kan doen die niet oordeelt over wat hij vertelt, lucht vaak al flink op.

ZELFBEWUSTZIJN EN ZELFREFLECTIE

Je tiener hoeft niet ‘goed’ te kunnen tekenen. Het gaat om het beeld dat hij laat zien en dat informatie geeft waarmee hij verder kan. Aan de hand van tekenopdrachten, ontspanningsoefeningen, visualisaties en affirmaties neem ik je puber mee in een proces van zelfbewustzijn en zelfreflectie.

In het beleven van zijn eigen identiteit, dus wie hij is en wat hij denkt, voelt, wilt en doet. Hoe meer besef je puber ontwikkelt over zijn eigen innerlijke kracht en waarde, hoe steviger hij in het leven staat. Hoe beter hij keuzes kan maken die echt bij hèm passen.

In het coachingstraject krijgt je tiener inzicht in:

 • wie hij is
 • zijn kwaliteiten en talenten en hoe hij die kan inzetten
 • patronen en valkuilen en hoe die te veranderen
 • negatieve gedachten en hoe deze om te zetten naar positieve
 • zijn gevoelens en hoe deze makkelijker te kunnen uiten
 • het creëren van rust in zijn hoofd en lichaam en gedachten te ordenen
 • hoe te ontspannen bij een toets of een onverwachte situatie
 • hoe hij een plek kan innemen in een groep

Je puber bloeit op tot een krachtige, zelfbewuste tiener die zijn pad durft te gaan om te worden wie hij in essentie is.

HOE ZIET HET TRAJECT ER UIT?

Heb je het gevoel dat mijn coachingswijze voor jouw puber zou kunnen werken? Dan hebben we eerst een kosteloos telefonisch consult. Daarin kijken we samen wat er speelt en wat jouw vraag is voor je puber.

Daarna volgt het intakegesprek met je tiener en kijken we of er een klik is. Als je puber het ziet zitten om met mij te werken, gaan we aan de slag. Het traject omvat gemiddeld 10 sessies. De sessies duren ca. 60 minuten. De kosten zijn 65 euro per sessie.

Halverwege het coachingstraject hebben we telefonisch contact. Zo krijg je als ouder zicht op de stappen die je tiener zet en hoor ik hoe het thuis verloopt. Aan het eind van het traject hebben we een evaluatiegesprek. Daarin kijken we naar de ontwikkeling die je tiener heeft doorgemaakt en geef ik je aandachtspunten mee om deze groei voort te zetten. De kosten van het evaluatiegesprek zijn 50 euro.

Wil jij samen met mij jouw puber helpen een blijer mens te worden met meer rust, stevigheid en vertrouwen in zichzelf? Ja dat wil ik